VÅR INTEGRITETSPOLICY OCH COOKIES

Innehållslista

Allmänt

HerSecret.se engagerad i att skydda sina kunders integritet. Med denna integritetspolicy informerar vi våra kunder om behandlingen av deras personuppgifter. Kunden måste acceptera villkoren i denna integritetspolicy för att beställa HerSecret.se:s tjänster.

Den information vi samlar in kan delas med information som tillhandahålls av användaren, som visar sig användas i onlinetjänster och härledas från analyser.
Vi använder informationen:

 • Leverera en lättanvänd och säker service
 • Ger en bra kundupplevelse
 • Förbättra produktrekommendationer och marknadsföring
 • Utveckling av kundservice och e-handel

Controller och dess kontaktuppgifter

Den personuppgiftsansvarige för de personuppgifter som behandlas är:

HerSecret.se (SDI: 2332380-6)
Miilukatu 5
70620 KUOPIO

Du kan fråga mer om dataskydd och behandling av personuppgifter via e-post:
tietosuoja@HerSecret.se

Vilken information kan samlas in om mig?

 • Information som tillhandahålls av användaren eller identifierar personen
  • Identifieringsinformation, till exempel namn
   • Personbeteckning för att identifiera kunden vid ingående av ett kreditavtal
  • Kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer
  • Betalningsinformation, inklusive kreditavtal och annan faktureringsinformation
  • E-postadress och certifikat som används för att logga in på Google eller Facebook
 • Uppgifter som observerats och härletts från användningen av tjänster
  • Shoppinghistorik, inklusive beställda produkter och deras prisinformation
  • Leveransinformation, till exempel valt leveranssätt och leveransadress
  • Produktrecensioner
  • Användnings- och surfdata för onlinebutiker och terminalidentifiering
  • Information och identifierare som används för produktrekommendation och annat riktat innehåll

Det är obligatoriskt att ange autentiseringsuppgifter, kontakter och betalningsinformation när HerSecret.se på Internet.

Den huvudsakliga informationskällan är användaren själv, och vi kan också få ytterligare information från våra partners, till exempel en kredittjänstleverantör (Avarda). I enlighet med bestämmelserna i GDPR kommer vi att meddela kunden om de personuppgifter vi får från tredje part i den första kontakten eller inom en månad efter mottagandet av personuppgifter.

Vad används mina personuppgifter till?

Personuppgifter används

 • Upprätthålla en kundrelation
 • Orderleverans, bearbetning och arkivering. Vi skickar information till kunden främst via e-post och även via Whatsapp angående leverans av beställningen.
 • HerSecret.se:s verksamhet och tjänster
 • Förbättra kundupplevelsen
 • För analys- och statistikändamål
 • Leverera mer personligt riktat innehåll och marknadsföring
 • Förhindra missbruk
 • För att ge bättre kundservice

Uppgifterna behandlas baserat HerSecret.se kundrelation, avtal, användning av webbplatsen, ditt uttryckliga samtycke eller rättsliga skyldigheter mellan Kunden och Kunden.

Hur lagras och skyddas mina data?

Alla personuppgifter är skyddade mot osubsentåtkomst och oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, utlämnande, överföring eller annan olaglig behandling.

HerSecret.se lagrar kunddata i Finland, Helsingfors. Den tekniska och processsäkerhet för datacenter och handelssystem är på en mycket hög nivå. Servrar skyddas mot dataintrång och dosavbrottsattacker.

Vid behandling av personuppgifter och i tekniska lösningar följer vi god dataskyddspraxis, såsom konsolidering, minimering, pseudonymisering, anonymisering och inskrivning av data. Från och med den 25 maj 2018 har kraven i TILLÄMPLIG EU:s allmänna dataskyddsförordning beaktats vid behandlingen av personuppgifter.

All tillgång till personuppgifter kontrolleras i enlighet med god praxis.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Kunddata är endast tillgängliga HerSecret.f.:s egna anställda och vår personal är utbildad för att använda uppgifterna på ett säkert och etiskt sätt. Var och en av våra anställda kommer endast att se kunddata i den utsträckning som det är nödvändigt för utförandet av deras uppgifter.

Vi använder betrodda avtalspartners, i vilket fall information kan överföras till en tredje part. Alla parter har beaktat de krav som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning och annan lagstiftning. För mer information om tredje part, se "Kommer mina personuppgifter att lämnas ut till tredje part?".

Företag med ansvar för behandlingen av uppgifterna:
HerSecret.se (SDI: 2332380-6)
Miilukatu 5
70620 KUOPIO

Hur länge lagras mina data?

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta uttalande. Dessutom kan vissa uppgifter behållas längre i den utsträckning som krävs för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna, såsom redovisnings- och konsumenthandelsansvar, och för att visa att de genomförs korrekt.

På kundens begäran kan personuppgifter om honom eller henne raderas eller HerSecret.se från 1990-talets system. Åtgärden Ta bort och anonymisering är oåterkallelig och vi kan inte återställa raderade kundkonton.

För viss information åläggs i lagstiftningen skyldigheter för lagring av uppgifter på längre sikt, bland annat för följande ändamål:

 • Bokföringslagen definierar längre lagringstider för uppgifter, oavsett om uppgifterna innehåller personuppgifter eller inte
 • Fullgörande av ansvaret för konsumenthandel
 • Systemloggar samlas in och lagras enligt lag för att tillhandahålla en laglig och säker onlinebutik för våra kunder
 • Ta tillräckligt med säkerhetskopior av lagra databaser och system för att skydda data, åtgärda fel och verifiera säkerhet och kontinuitet

Vad har jag för rättigheter?

Som kund har du rätt att:

 • Tillgång till personuppgifter om dig, inklusive rätten att få en kopia av dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering av personuppgifter som rör dig
 • På vissa villkor, begära begränsning av behandlingen eller invända mot behandling av personuppgifter

Dessutom, om behandlingen baseras på separat samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera att detta inte påverkar lagligheten i behandlingen av uppgifter som utförs innan samtycket återkallas.

Du kan begära en rapport om dina personuppgifter, begära radering eller anonymisering genom att kontakta vår kundtjänst. Begäran måste vara tillräckligt identifierad för att vår kundtjänst ska kunna verifiera din identitet.

Om du märker att det finns brister i behandlingen eller att det är olagligt har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Hur får jag data lagrade i systemet?

För att begära HerSecret.se lagras i datorns system, kontakta oss via e-post:
tietosuoja@HerSecret.se

"Vilken information kan samlas in om mig?" nedan hittar du mer detaljerad information om de personuppgifter vi har lagrat.

Hur kan jag påverka användningen av mina data?

HerSecret.se fast beslutna att ge sina kunder möjligheter att påverka behandlingen av deras data. Kunden kan välja från sitt konto vilken information de vill avslöja om sig själva.

Kunden kan också avsluta sitt kundkonto när som helst och be HerSecret.se att radera sina egna uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.

N.B! I vissa fall kan inte alla uppgifter raderas och lagstiftningen kan kräva lagring av en del av informationen relaterad till kunden, till exempel för bokföringsskyldigheter.

Lämnas mina personuppgifter ut till tredje part?

Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till tredje part för att säkerställa leverans och marknadsföring. I samband med ett kreditbeslut vidarebefordras även dina uppgifter till den beviljande parten, t.ex. kreditmyndigheten. Avarda.

Vi använder även kunddata med tredje part för analys- och anpassningsändamål. Vi använder köpbeteende och surfdata med partners för att bättre erbjuda produkter och erbjudanden som intresserar dig. De uppgifter som används för analys- och personaliseringsändamål anonymiseras eller pseudonymiseras där så är möjligt. Endast vi kan kombinera pseudonymiserade uppgifter som används med ditt namn.

Vid behov kommer vi också att lämna ut information till myndigheterna.

Vi tillhandahåller information till följande tredje part:

 • För analys- och statistikpartners
 • Produktrekommendation och anpassningspartners
 • SMS-partner när sms-överföring är tillåten
 • För ett transportföretag (Posti Corporation, DB Schenker eller Budbee)
 • Betalning till en betalningsförmedlare (Avarda TF Bank AB) vid betalning med betalkort eller bankbetalning
 • Kreditutgivare (Avarda TF Bank AB), när kunden utgör en faktura eller delbetalning som betalningsmetod
 • Inkassoföretag, förfallna fakturor och överföring till upphämtning

HerSecret.se säkerställa en hög nivå av datasäkerhet och dataskydd vid överföring och behandling av uppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Databehandlingsnivåer från tredje part bekräftas av modellavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, koncernens bindande dataskyddsförordningar (BCR), PRIVACY Shield-avtalet mellan EU och USA eller någon annan accepterad metod i enlighet med GDPR.

Används cookies på butikens hemsida och vad är de?

HerSecret.se använda cookies och annan liknande teknik, till exempel lokal lagring. Cookies är små textfiler mellan terminalwebbläsaren och servern. Cookies och andra identifierare har en angiven giltighetstid varefter webbläsaren tar bort taggen. Vi använder dessa tekniker för att implementera operationer, anpassa och analys och rikta marknadsföring.

Funktionella cookies och lokal lagring används till exempel för att identifiera kunden, upprätthålla inloggning, leveranstidsuppskattningar och kundvagnsfunktioner. För dessa funktioner är användningen av cookies och lokal lagring och godkännande av deras användning obligatorisk. Funktionella cookies som ställts in av servern och lokala lagringsvariabler finns kvar i webbläsaren i 15min-24 månader, såvida de inte raderas separat från dina webbläsarinställningar. Att besöka webbplatsen sätter tillbaka cookies och lokala lagervariabler när webbläsaren tillåter det.

Informationen som används för analys och marknadsföring är anonymiserad där det är möjligt. Annars kommer vi att behandla uppgifterna som personliga i den utsträckning som identifieraren innehåller kundinriktningsinformation, till exempel en IP-adress. Taggar som är associerade med kunden på något sätt behandlas också som personlig information. Giltighetstiden för taggar som används för analys och marknadsföring är 30-24 månader.

Vi använder Google Analytics i analyser relaterade till användningen av vår webbplats, populära produkter, trender och försäljning, bland annat.

Andra tekniker som vi använder för analys och marknadsföring, till exempel pixeltaggar, hjälper oss att bättre förstå våra kunders beteende och berätta vilka produkter som är av intresse för våra kunder och vilka funktioner och tjänster som är mest användbara för våra kunder. Du kan välja bort taggarna som används av våra analys- och marknadsföringspartners genom att aktivera funktionen Spåra inte i webbläsaren och genom att placera webbläsaren för att avvisa tredjepartscookies.

Kan denna integritetspolicy ändras?

På grund av förändringar i tjänsteutveckling och reglering förbehåller vi oss rätten att ändra sekretesspolicyn. Väsentliga ändringar i sekretesspolicyn kommer att meddelas registrerade kunder när villkoren uppdateras. (Senaste uppdateringen, 8 juni 2021)

Vad kan jag kontakta?

Du kan kontakta oss via e-post om sekretess, databehandling och integritetspolicy:
tietosuoja@HerSecret.se

I andra frågor hjälper vår kundservice:
support@hersecret.fi

Dataskyddsombudet:
Petteri Pucilowski
petteri@HerSecret.se (endast dataskyddsfrågor)

Nyhetsbrev

Vi skickar dig information om nya produkter och du får 50kr rabatt för beställningar över 500kr.